Allaolevasta linkistä uudet vesiliikennelait, kannattaa lukea. Tulevat voimaan 1.6.2020

//www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782